Obrazek - Informacje ogólne

Gmina Wręczyca Wielka leży w północnej części województwa śląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy. Część południowa terenów stanowi północny obszar Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wręczyca Wielka to czysty ekologicznie teren, jest jedną z gmin Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.


Walory przyrodnicze.

Głównymi elementami wpływającymi na duże walory przyrodnicze gminy są : stosunkowo bogata flora, duża różnorodność siedliskowa, wysoka lesistość, liczne zachowane stare drzewa oraz dobrze rozwinięta sieć wód powierzchniowych stwarzająca dogodne warunki do bytowania rodzimych gatunków flory i fauny. Głównymi ciekami gminy są rzeki Pankówka, Biała i Czarna Oksza oraz Gorzelanka. Ich liczne, często bezimienne dopływy umożliwiają w połączeniu w połączeniu ze zróżnicowanym terenem wykształcenie licznych ekosystemów hydrogenicznych stanowiących ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Mapa Gminy Wręczyca Wielka

By Aotearoa [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons