Wykaz sołectw i sołtysów gminy Wręczyca Wielka, kadencja 2015-2018

Lp. Sołectwo Nazwisko i Imię Sołtysa Telefon Strona Sołectwa
1. Borowe Bejm Bogumiła 34 319 31 37  
2. Bieżeń Szleper Halina 693 290 990  
3. Bór Zapilski Bogus Barbara 661 305 941  
4. Brzezinki Włóczyk Wiesława 34 319 90 70  
5. Czarna Wieś Matyja Witold 34 319 37 23  
6. Długi Kąt Jan Knop 698 017 129  
7. Golce Joanna Parkitna 668 301 899  
8. Grodzisko Kęsy Sylwester 693 844 302  
9. Hutka Praszczyk Jacek 887 339 269  
10. Jezioro Danuta Smusz 609 613 775  
11. Kalej Szczepanik Zofia 782 597 610  
12. Klepaczka Matyja Leszek 604 243 275  
13. Kuleje Krzysztof Kmieć 668 206 948  
14. Nowiny Paruzel Małgorzata 34 319 40 73  
15. Nowa Szarlejka Brożyna Danuta 693 439 062  
16. Pierzchno Monika Sowińska 504 147 940  
17. Piła Pierwsza Lisek Katarzyna 663 548 572  
18. Piła Druga Pytel Stefan 668 409 197  
19. Puszczew Zofia Warnel 790 722 957  
20. Szarlejka Brzezicha Henryk 883 359 330  
21. Truskolasy I Oziębała Danuta 34 319 92 37  
22. Truskolasy II Paruzel Andrzej 697 674 642  
23. Węglowice Wach Zbigniew 510 142 789  
24. Wręczyca Wielka I Broś Robert 502 310 592 wewreczycy.pl
25. Wręczyca Wielka II Bożena Syguda 790 805 151  
26. Wręczyca Mała Kała Tomasz 603 436 616  
27. Wydra Damian Banasiak 783 700 415  
28. Zamłynie Matuszczyk Jan 607 730 877